DE L'ESSÈNCIA A L'EXPERIÈNCIA:

DESCOBREIX L'ART DE COL·LECCIONAR.

Sobre TÍMIA ART & RESEARCH

Concebuda com la perfecta connexió entre el món Antic, base de la nostra identitat, i l'univers Contemporani, avantsala del nostre futur, TÍMIA ART & RESEARCH és el paradigma que marca la diferència en l'art de col·leccionar.

 

Paraula d'origen grec clàssic, TÍMIA significa dignificar, revalorar, venerar; termes que s'estableixen com a pilars de la nostra forma de treballar.

 

A aquests pilars es sumen la voluntat de descobrir i recuperar la identitat d'obres d'Art caigudes en l'oblit, atorgant-los-hi una nova vida i un futur pròsper.

 

Per aconseguir- ho TÍMIA ofereix serveis d'estudi, documentació, investigació i catalogació d'obres d'art; així com acompanyament, consultoria i gestió en la creació i desenvolupament de col·leccions d'art per a particulars. 

 

La catalogació de les peces requereix realitzar una investigació exhaustiva i estricta que garanteixi la màxima precisió en el moment de fixar i establir la identitat de l'artista, i situar la seva obra en una cronologia i geografia el més exacta possible. 

 

Seguint aquests principis, l'objectiu de la feina rigorosa, és el de restituir amb la major fidelitat possible, la memòria perduda dels autors i les seves obres, en moltes ocasions desplaçades, des d'antany, del seu lloc d'origen.

 

Establerta en aquests fonaments, TÍMIA treballa i col·labora en àmbit estatal i internacional per a dotar d'una nova perspectiva el col·leccionisme, generant el perfecte equilibri entre Antiguitat i Nova Creació

 

belles, arts, artístiques, estudi, informació, clàssic, contemporani, disseny

Timia ART & RESEARCH és la perfecta combinació entre el Bon Fer de l'Antiguitat i la Nova Perspectiva que ens brinda el Futur.