Contacte

Informació de contacte

INFORMACIÓ GENERAL

info@timiartresearch.com

CONTACTE DIRECCIÓ

Mia Alsina
Directora de Tímia Art & Research
+34 649 719 306

mia.alsina@timiartresearch.com

UBICACIÓ

Barcelona

Deixa que l'Art et trobi