DEIXA QUE L'ART ET TROBI

Connecta amb el nou paradigma del col·leccionisme.

ELS PRINCIPIS

Rescat de l'oblit

Dignificació

Recuperació de la identitat original

Revaloració

L'ACTITUD
Una òptica nova

Un esperit fresc

La nova visió per les Antiguitats i nous creadors

El nou col·leccionisme

LES APTITUDS

Gestació i desenvolupament de col·leccions d'Art Antic i Contemporani

Consultoria en adquisició i adjudicació d'obres d'Art

Art Advisoring

Gestió de col·leccions particulars

Art i Col·leccionisme per a esperits joves